A növényvédőszer-gyártó ipar növekvő érdeklődése a biológiai növényvédő szerek irányában

Forrás: 
Agroinform szaklap, 2014. 8. szám

2012 óta, amikor a nemzetközi szaksajtóban egyre növekvő mértékben elkezdődött a cikkezés a biológiai eredetű növényvédő szerekről, fokozódó gyakorisággal olvashatjuk, hogy nagy, innovatív nemzetközi növényvédőszer-gyártók növekvő érdeklődést mutatnak ebben az irányban, ami a saját fejlesztésben és biológiai eredetű anyagokat gyártó cégek felvásárlásában mutatkozik meg.

Az alábbiakban szeretnénk néhány, Magyarországon is jól ismert gyártó véleményét idézni a beindult folyamatról.

A BASF biológiai eredetű termékportfóliója baktériumokat, gombákat és „hasznos” fonálférgeket tartalmazó anyagokat javasol kártevők, betegségek illetve fonálférgek ellen. A cég a fejlesztés alatt álló, biológiai eredetű növényvédő szerek tucatjairól tesz említést, és mind a kutatás-fejlesztés, mind az új termékek bevezetése területén fokozott  beruházásokat hajt végre. Biológiai eredetű rovarölő szer a BroadBand (Beauveria bassiana), amelyet takácsatkák, tripszek, molytetvek ellen ajánlanak egyes szántóföldi kultúrákban. A PL Gold elnevezésű bionematicid (Paecilomyces lilacinus BCP2 törzse) ovicid hatással alkalmazható a parazita fonálféreg fajok ellen.
A cég illetékese szerint a biológiai termékek széles körben  használhatók lesznek már a közeljövőben, a magcsávázástól kezdve a speciális kultúrákig bezárólag, beleértve a kapás szántóföldi növényeket is.
A Bayer portfóliója széles körű: a Szerenád (Bacillus subtilis), Kodiak (B. subtilis) Sonata (B.pumilus), Requiem (Chenopodium ambrosioides extraktum), Contans (Coniothyrium minitans), Votivo (B. firmus+ klotiadinin),  vagy pl. a Charane elnevezésű feromon (codlemone), egyéb termékek között.
A Bayer illetékesei szerint a biológiai termékek új lehetőségeket nyítnak a mezőgazdaság számára.
„Új felhasználási lehetőségeket látunk szinte az összes termesztett kultúrában, főleg a gyümölcs- és zöldségtermesztésben, de a szántóföldi kultúrákban pl. szójában és olajrepcében, beleértve a magcsávázást is” – nyilatkozta a vállalat illetékes vezetője.
A Syngenta a Pasteuria spp. alapú bionematicid fejlesztésről számol be. A Clariva kereskedelmi nevű
P. nishizawae alapú bionematicid forgalma az USA-ban elérheti a 200 millió dollárt meghaladó összeget.
Az Arysta Life Science biopeszticid forgalma 30 terméket foglal magában, ilyen pl. az almamoly ellen alkalmazható rovarölő szer (Cydia pomonella granulosis virus), vagy a laminarin hatóanyagú Vacci Plant, amely a kultúrnövények természetes védekezőképességét fokozza.

A biopeszticidek engedélyezése

A biopeszticid ipar évek óta próbálja termékeinek engedélyezését a hagyományos növényvédő szerekénél könnyebbé tenni, a dolgok állása azonban nem ezt mutatja. A gyártók számára sajnálatos módon, ha a bio peszticideket növényvédelmi célokra kívánják engedélyezni,  akkor az utóbbiakra érvényes rendeletek szerint kell a dokumentációt összeállítani és az engedélyeztetést lefolytatni – csaknem valamennyi országban.
Az okok nem újak: az engedélyezésre benyújtott biopeszticidek száma növekszik, míg az engedélyező hatóságok munkatársainak létszámának alakulása nem mutatja mindenütt ezt a kívánatos tendenciát. Ráadásul az új hatásmechanizmusú anyagokkal kapcsolatos hatósági ismeretek sem olyan fejlettek, mint a hagyományos, kémiai eredetű termékeknél. Nem tett jót a biopeszticidek engedélyezésének a méhekkel kapcsolatos, pár évvel ezelőtt több országban észlelt elhullás, aminek eredményeként a hasznos,  illetve nem célszervezetek védelme az eddigiekhez képest is előtérbe került. A világ valamennyi országra kiterjedő engedélyezési harmonizáció hiánya is igen eltérő körülményeket állít a termékeik engedélyezésére váró gyártók elé.
Formulációs technológiák kérdése – tárolhatóság, tárolási idő, lebomlás veszély
A termékformuláció technológiája jelentősen eltérő a biopeszticidek esetében az eddig alkalmazottaktól.
Különösen a hosszútávú stabilitás és a termék „életképessége” okoz fejtörést, mivel gyakorlatilag élő, biológiai anyagról van szó és nem csupán szerves és szervetlen anyagok keverékéről. Egyes bioeredetű növényvédő szerek igen jól tárolhatók (Bacillus subtilis) másoknál megfelelő hőmérséklet fenntartása elengedhetetlen a  termék raktározása során.

Cég felvásárlás

Valamennyi tőkeerős, nagy gyártó cég véleménye megegyezik abban, hogy folytatni kívánják a jövőben is a portfóliójukhoz jól illeszthető, biológiai szereket gyártó kis vállalatok felvásárlását, akár a hagyományos kémiai eredetű növényvédő szerek hatásának kiegészítésére, vagy a hatékonyság növelésére, illetve a biológiai termékeknek a védekezési programokban önálló formában történő beillesztésére.

Összefoglalás

A hagyományos, kémiai eredetű növényvédő szerek kutatása megnehezedett. Ebben szerepet játszik a hatékonyság kérdésén kívül a környezet, az ember, a biodiverzitás védelme, a fenntarthatóság és számos más kérdés. A kutatás költsége emelkedik. az engedélyezés idő tartama meghosszabbodott. Az EU-ban a hatósági szabályozást nehezítő újabb és újabb   korlátok lépnek életbe – ilyen pl. a fenyegető összehasonlító
értékelés, vagy a termékek helyettesíthetősége előnyösebb hatású, azonos célokra használható termékekkel, vagy pl. a ED (endokrin romboló) termékek fenyegető létezése miatt. Csökken a hagyományos hatóanyagok engedélyezése, a kiskultúrák védelme egyre nagyobb nehézségekbe ütközik Európában. Amennyiben a biológiai eredetű növényvédő szerek kémiai eredetüekkel kombinálva vagy önmagukban ezeken a problémákon enyhíteni tudnak, az jelentős segítséget nyújthat a mezőgazdasági termelésnek.                 

dr. Kádár András